Inżynier ds. Zarządzania Nieruchomościami

Volvo Group Real Estate jest częścią globalnej organizacji odpowiedzialnej za szeroko rozumiane zarządzanie nieruchomościami należącymi do Grupy Volvo.
Zespół we Wrocławiu zarządza nieruchomościami (w tym budynkami przemysłowymi i biurowymi) znajdującymi się na terenie fabryki Volvo Polska we Wrocławiu i w tym momencie poszukuje nowego czlonka.
Inżynier ds. Zarządzania Nieruchomościami
Zakres odpowiedzialności:
 • Planowanie i realizowanie zadań związanych długoterminowym oraz bieżącym utrzymaniem budynków oraz urządzeń, instalacji i sieci (HVAC i elektroenergetycznych) w obszarach należących do Volvo Polska we Wrocławiu,
 • Obsługa systemów do zarządzania nieruchomościami (ERP, IWMS, BMS, EMS itp.),
 • Nadzór nad wykonaniem przeglądów okresowych,
 • Prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji formalno-prawnej związanej z realizacją przeglądów, modernizacją urządzeń, instalacji i sieci i ich eksploatacją (m. in. CRO, UDT, Instrukcje Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych),
 • Udział i docelowo prowadzenie projektów mających na celu usprawnianie urządzeń, instalacji i sieci,
 • Proponowanie nowych rozwiązań w obszarach objętych zakresem odpowiedzialności,
 • Nadzorowanie podwykonawców i firm zewnętrznych,
 • Współudział przy realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury budowlanej

Wymagane kwalifikacje:
 • Wykształcenie wyższe techniczne – w zakresie instalacyjnym, elektrycznym lub pokrewne
 • Min. 3 lata doświadczenia zawodowego w pracach inżynierskich dotyczących powyższych obszarów (atutem będzie doświadczenie w przemyśle lub w budownictwie)
 • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru dla urządzeń, instalacji i sieci z grupy 1, 2 i 3
 • Bardzo dobra znajomość MS Office i AutoCad
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • Znajomość regulacji prawnych i norm technicznych w zakresie urządzeń, instalacji i sieci w obszarze realizowanych zadań
 • Znajomość systemów informatycznych do zarządzania nieruchomościami mile widziane
 • Samodzielność, przedsiębiorczość i zorganizowanie
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Otwartość na nowe rozwiązania oraz zdolność myślenia analitycznego i koncepcyjnego
 • Ukierunkowanie na jakość i racjonalizację kosztow
 • Uprawnienie budowlane i projektowe w zakresie instalacyjnym będą dodatkowym atutem

Preferowane doświadczenie w zakresie:
 • Uczestnictwa w realizacji remontów i inwestycji w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i \\lub HVAC
 • Wdrażania rozwiązań racjonalizatorskich w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i\\lub HVAC oraz związanych z ochroną środowiska
 • Tworzenia dokumentacji technicznej
 • Udziału w działaniach zmierzających do optymalizacji kosztów

会社概要

Volvo Group to jeden z czołowych na świecie producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz silników morskich i przemysłowych, do którego należą słynne marki Volvo, Renault Trucks, Mack, UD Trucks, Eicher, SDLG, Terex Trucks, Prevost, Nova Bus, UD Bus i Volvo Penta.

Volvo Group Finance przyczynia się do realizacji wizji Volvo Group, opracowując i oferując różnorodne profesjonalne usługi, poczynając od planowania finansowania po księgowość, kontrolę działalności, łączenia i przejęcia, usługi z obszaru nieruchomości, raportowanie finansowe i relacje z inwestorami. W Volvo Group Finance będziesz pracować w globalnym zróżnicowanym zespole wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów pracujących z oddaniem, darzących się wzajemnym zaufaniem i z otwartością podchodzących do zmian, aby wyprzedzać konkurencję. Współtworzymy sukces naszych klientów.

あなたについて知らせてください

選考プロセス

応募

応募頂いた後に、応募確認のeメールが送信されます。この後も、あなたの個人プロフィールを更新することができます。

面接

面接に進んで頂く場合は、その旨を連絡致します。その後のステップについてもお知らせいたします。

選考

採用者が決定したことは全ての候補者に通知されます。 あなたは私たちのデータベースにあなたの履歴書を保存して、あなたのプロフィールにマッチする他の仕事を探すことが出来ます。

イントロダクション

勤務を開始する際は、あなたがすぐにチームの一員となり、最高の形で仕事ができるようにイントロダクションを受けます。

お客様の声

同様の職種