PROJEKTCHEF - ENGINEERING & CONSTRUCTION - CAMPUS LUNDBY, VOLVO GROUP

PROJEKTCHEF - ENGINEERING & CONSTRUCTION -
CAMPUS LUNDBY, VOLVO GROUP REAL ESTATE
OM OSS
Volvo Group Real Estate är en integrerad funktion inom Volvokoncernen, med globalt strategiskt och operationellt ansvar för såväl koncernens egendomar, fastighetstillgångar som förvaltning. Vi är ansvariga för hela egendomens livscykel, från förvärv, utveckling till avyttring och vi arbetar med att optimera utnyttjandet och värdet av Volvokoncernens fastigheter. Volvokoncernes kärnvärden är vår ledstjärna i allt vi gör, bland annat i utvecklandet av en attraktiv arbetsplats för Volvokoncernens anställda runtom i världen.
I Göteborg leder Volvo Group Real Estate programmet Campus Lundby, där vi skapar ett unikt utvecklingscentrum för hållbara transportlösningar. Under de närmaste åren kommer större delen av Volvokoncernens Göteborgsbaserade verksamheter att samlas i Lundby. Ambitionsnivån är hög och målsättningen är att skapa ett område med campuskänsla och attrahera duktiga medarbetare från hela världen. Tillsammans ska vi fortsätta att utveckla Volvokoncernen och skapa nästa kapitel i vår historia! Läs mer om Campus Lundby här. https://www.volvogroup.se/sv-se/about-us/campus-lundby.html
DET HÄR ÄR VI, DINA NYA KOLLEGOR
Campus Lundby är organisatorisk division inom Volvo Group Real Estate som leds av Vice President Campus Lundby och består av ett Programkontor som arbetar tvärfunktionellt över hela Volvokoncernen. Vi för också tät dialog med Göteborgs Stad, myndigheter, Västtrafik med flera. Vi letar nu efter en Projektchef som kommer att vara en nyckelroll i Programkontoret och i den fysiska framdriften av Campus Lundby. Din roll blir att samordna planeringen och genomförandet av de bygg- och infrastrukturprojekt som ingår i Campus Lundby. Respektive byggprojekt drivs av en projektledare med underliggande projektorganisation.
ARBETSBESKRIVNING
Som Projektchef rapporterar du till VP Campus Lundby och är ytterst ansvarig för att säkerställa en framgångsrik framdrift i de olika byggprojekten.
Bland dina främsta uppgifter ingår att:
 • Driva ett team av kompetenta projektledare inom bygg, infrastruktur, teknisk försörjning
 • Säkerställa framgångsrika projektresultat genom att tillföra de resurser som krävs
 • Kontinuerligt rapportera projektstatus och uppdateringar enligt förutbestämd projektledningsmodell till VP, Programkontor, styrgrupper och projektledarorganisation
 • Bevaka projektleveranser ur ett holistiskt programperspektiv genom att supportera projektledningen i beslutsprocesser och framdrift samt säkerställa att den har full kontroll att på ett hållbart sätt driva de olika projekten i mål, inklusive riskhantering och äskandeförfarande
 • Arbeta nära både Volvokoncernens beställar- och inköpsorganisation, säkerställande att lagar och arbetsmiljölagar är uppfyllda, från strategi till utförandefas
VEM ÄR DU?
För att vara framgångsrik i rollen som Projektchef ser vi att du är en person med energi att driva och inspirera människor runt dig att göra sitt bästa, bli innovativa och ansvarstagande. Du är strukturerad och professionell i ditt bemötande. Du får saker att hända och är van vid att kommunicera med människor med varierad kunskap kring teknik. Du har integritet, är van vid att fatta beslut och är tydlig i din kommunikation. Du är flexibel, välorganiserad och har en förmåga att bygga och förvalta goda kundrelationer. Du behöver också ha erfarenheter med dig av liknande projekt/program.
För att vara framgångsrik i din nya roll ser vi att du har följande kunskaper/erfarenheter:
 • Minst 15 års erfarenhet av projektledning, projekteringsledning och/eller byggledning av större byggprojekt samt vana att framgångsrikt driva team och följa upp projekteringsgrupper
 • Erfarenhet av rollerna som beställare och entreprenör
 • Erfarenhet av att leda och samordna projekt i komplex miljö, under pågående operativ verksamhet som ej kan avbrytas
 • Utbildning och/eller erfarenhet från ett flertal tekniska områden samt förmåga att se en helhet och göra konsekvensanalyser och dokumenterad erfarenhet av arbete med riskhantering
 • Djup kunskap om byggprocessens alla skeden, från program, projektering, produktion, överlämning och förvaltning, drift och underhåll och säkerställa både “genomförbarhet” och ”förvaltningsbarhet”
 • Erfarenhet avseende upprättande och styrning av tidplaner, projektkostnader, prognoser, riskhantering.
 • Erfarenhet av att samordna olika delprojekt och att avrapportera framdrift till styrgrupper och andra beställarforum.
 • Kunskap om relevanta myndighetsregler så som PBL, arbetsmiljölagstiftning samt entreprenadjuridik så som ABK 09, AB 04, ABT 06 etc.
 • God muntlig och skriftlig formulering på svenska och engelska
 • Behärskande av MS Office-paketet och en grundläggande förmåga att ta till dig nya, digitala verktyg
STÄMMER ALLT PERFEKT?
Är du en lagspelare med en positiv attityd, som lockas av möjligheten att få vara med i framdriften av ett av Sveriges största fastighetsutvecklingsprojekt? Då kan vi erbjuda dig ett spännande, utmanande och stimulerande arbete. Du kommer att arbeta i en global miljö med utvecklingsmöjligheter, både på ett professionellt och personligt plan. Vi är ivriga att lära från dig och vet att du kommer att bidra till utveckling av vår verksamhet och kultur.
På Volvo Group Real Estate arbetar vi aktivt med att upprätta grupperingar där vi maximalt utnyttjar fördelarna med variation av inneboende styrkor när det kommer till kunskap, erfarenhet, ålder, könstillhörighet och nationalitet. Vi ser att i välbalanserade arbetsgrupper så förbättras gruppdynamiken, kreativiteten och man hittar nya angreppssätt för möjliga lösningar till stundande utmaningar.
Placering: Göteborg, Västra Götaland
Resor: Fåtal
ÄR DU NYFIKEN ELLER HAR FRÅGOR? RING MIG!
Jenny Jarneholt, VP Volvo Group Real Estate, Campus Lundby, +46 73 902 34 88
Johanna Alfredson VP Volvo Group Real Estate, Human Resources, +46 73 902 47 28

会社概要

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer under de ledande varumärkena Volvo, Renault Trucks, Mack, UD Trucks, Eicher, SDLG, Terex Trucks, Prevost, Nova Bus, UD Bus och Volvo Penta.

Volvo Group Finance bidrar till att förverkliga Volvokoncernens vision genom att utveckla och tillhandahålla en rad olika experttjänster som ekonomisk planering, bokföring, affärsstyrning, företagsförvärv, fastighetstjänster, ekonomisk rapportering och investerarrelationer. Hos Volvo Group Finance blir du en del av ett globalt, sammansatt team med mycket skickliga yrkesmänniskor som arbetar med passion, litar på varandra och inte räds förändringar för att ligga steget före. Vi gör våra kunder till vinnare.

あなたについて知らせてください

選考プロセス

応募

応募頂いた後に、応募確認のeメールが送信されます。この後も、あなたの個人プロフィールを更新することができます。

面接

面接に進んで頂く場合は、その旨を連絡致します。その後のステップについてもお知らせいたします。

選考

採用者が決定したことは全ての候補者に通知されます。 あなたは私たちのデータベースにあなたの履歴書を保存して、あなたのプロフィールにマッチする他の仕事を探すことが出来ます。

イントロダクション

勤務を開始する際は、あなたがすぐにチームの一員となり、最高の形で仕事ができるようにイントロダクションを受けます。

お客様の声

同様の職種